Medlem

Medlemskap
Alla nya Frufällebor önskas välkomna i föreningen.
Medlem av föreningen kan varje person bli, som äger eller förvaltar i Frufällan eller dess omnejd

Det finns nu 316 hushåll i Frufällan, varav 242 är medlemmar 2022.
77% av alla hushåll är medlemmar i föreningen.

Årsavgiften för 2023 är 100 kr och betalas med Swish eller till PlusGiro 32 92 05-9.
Lämna gärna ett extra bidrag till föreningen genom att ange en summa större än 100 kr.
Kom ihåg att ange din adress när du betalar avgiften.
Vi tar även tacksamt emot din epost adress för att kunna sprida information från oss på ett enkelt sätt!

Medlemskap ger en rabatt då man hyr Allhuset.

Image

Frivilligt bidrag
Vi i Frufällans Fastighetsägareförening efterlyser som alltid frivilliga bidrag för att täcka driftskostnader för vårt Allhus samt till verksamheten i allmänhet.
Allt arbete i Frufällans Fastighetsägareförening sker på ideell basis.
Alla bidrag, stora som små är välkommna.
Bidraget betalas enklast via Swish eller till PlusGiro 32 92 05-9.
Kom ihåg att ange din adress när du betalar bidraget.

Image