Vikåsaudden

Image
Image
Image

  Runt Vikåsaudden finns en fin slinga för motion och en skön promenad. Slingan utgår från Allhuset och när man kommer ut till t-korsningen väljer man lämpligen åt höger.
  Längst ut på Vikåsaudden finns en grillplats vid Öresjöns strandkant. Det går en separat stig ner till den. Du får ta med egen ved/grillkol och glöm inte att ta med skräpet hem.
  På vägen ut till Vikåsaudden ligger badplatsen "Siesings vik" på höger sida. Här finns ingen brygga men det är väldigt långgrunt.
  Hundar är välkomma att bada här när ingen annan är där.
  "Siesings vik" används även som båtiläggningsplats.
  Har du med dig hunden, glöm inte att plocka upp efter den för allas trivsel.