PGV väg samfällighet

Image

Styrelsen

Ordförande:
Colin Huey
Ugglebovägen 3
0764-925341

Sekreterare:
Vakant


Kassör:

Magnus Hallberg
Ejdervägen 16 A
0707-424181
Vägföreningen består av följande vägar:
Ejdervägen 12-22
Himlabacken
Orrevägen
Ugglebovägen
Tjädervägen