Projekt


Image
Image

  Föreningen driver olika projekt för att göra Frufällan till en bättre plats. Det är inte säkert att allt går att genomföra på grund av olika orsaker.
  Har du något som du vill ta upp, kontakta då styrelsen.
  Här följer en lista på en del av de projekt som vi jobbar med:

  • Förstudie om möjligheterna att göra ett elljusspår runt Vikåsaudden.
  • Att göra Centrumplatsen mer attraktiv.
  • Hastighetssänkande åtgärder på väg 42, t.ex informationstavla som visar aktuell hastighet.
  • Renovering av köket i Allhuset. Planeras att göras under 2023.
  • Aktivitetspark för våra ungdomar.
  • Välkomstskyltar "Välkommen till Frufällan" på RV42 när man kommer från Borås och Fristad