På gång

Följande är på gång under 2023

  • Välkomstskyltar "Välkommen till Frufällan" på RV42 när man kommer från Borås och Fristad
  • Renovering av köket i Allhuset.
  • Hastighetssänkande åtgärder på väg 42