På gång 2024

Följande är på gång under 2024

 • Välkomstskyltar "Välkommen till Frufällan" på RV42 när man kommer från Borås och Fristad
 • Kommunen har kontakt med Trafikverket för att diskutera förbättringar kring korsningen Skogrydsvägen – R42 – Ejdervägen.
 • Trafikverket gjorde intrång och kapade ner granhäck mot fastighet på Skogsrydsvägen120, som nu inte har skydd motjärnvägsområdet.
 • Vid fastigheten Skogsrydsvägen 118 saknas också skydd, då man kan springa rakt ut mellan granarna mot järnvägsområdet.
 • Intresse för centrumplatsen, det vore fint om den gjordes i ordning igen. Förslag att lägga ut frågan över intresse på Facebook sidan ”Framåt Frufällan”.
 • Kommande arbeten i Allhuset
 • Arbetet med att renovera köket
 • Sätta in ljuddämpning i stora salen.
 • Förslag på att ta fram textilerna som tidigare hängde på väggarna igen.
 • Förslag på framtida aktiviteter.
 • Grillafton
 • Flotte vid badplatsen
 • Städdag