Skärpt eldningsförbud råder

Image

Från och med fredagen den 9 juni kl. 12.00 skärps eldningsförbudet i Borås kommun. Beslutet om skärpt eldningsförbud gäller tills vidare. Eldningsförbudet skärps med anledning av det fortsatta varma och torra vädret.

Det skärpta eldningsförbudet gäller inte grillning eller matlagning på egen tomt. Du får grilla på din egen trädgårdstomt, på innergårdar och gårdar till flerbostadshus, på din kolonilott, i parker och på vissa campinganläggningar. Campar du på en naturcamping, eller bor enskilt i skog och markområde, bör du ta reda på vad som gäller för just det området.

Förbudet gäller eldning i skog och mark utanför sammanhållen bebyggelse. Du får inte elda, grilla eller bränna trädgårdsavfall med fasta bränslen så som ved, kol, briketter gräs, ris och grenar. Användning av pyroteknik samt förbränning av gas- eller vätskeformiga bränslen är inte heller tillåtet.

Det är inte tillåtet att grilla på fasta grillplatser i skogen eller vid våra badplatser. Det är dock tillåtet att använda utrustning för matlagning som drivs av gas eller vätska, till exempel olika typer av friluftskök under förutsättning att dessa är placerade så att faran för antändning och spridning är låg.

Respektera det skärpta eldningsförbudet

Allmänheten uppmanas att respektera det skärpta eldningsförbudet. Den som bryter mot förbudet gör sig skyldig till brott och kan ställas till svars i enlighet med Lagen om skydd mot olyckor. Den som orsakar brand genom oaktsamhet kan åtalas för allmänfarlig vårdslöshet.

Borås Stad uppmanar även dig som arbetar i skog och mark att vara försiktig när du använder skogs- och markberedningsmaskiner.

Hur länge gäller eldningsförbudet?

Beslutet om eldningsförbud gäller fram till att annat meddelas. Håll dig uppdaterad på Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbunds webbplatsLänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..